Activitats durant el curs escolar: són les activitats pròpies entre setmana durant la tarda que van des de l’estona de reforç escolar, a tallers, dinàmiques de grup, jocs lúdics, debats, xerrades, esportives… en funció del grup d’edat i les necessitats.

Activitats especials en períodes no lectius: s’ofereix servei també en aquells períodes no lectius del calendari escolar, entenent precisament que l’educació en el lleure s’ha de donar en aquests espais de temps d’oci i vacances. Totes les activitats realitzades durant aquest període es realitzen exclusivament en horari dematins.

Activitats extraordinàries: durant l’any es realitzen tot un conjunt d’activitats que giren entorn al vincle i la xarxa amb la comunitat (Nadal, Carnestoltes, Primavera Jove…), sobretot amb altres equipaments infantils; i tanmateix en relació a les famílies (Carnestoltes, tallers compartits…).


JOC LLIURE

De 17 a 18h, i a vegades, segons l’activitat dirigida realitzada, de 19 a 19:30h (o a 20h en el cas del grup d’adolescents), a la ludoteca s’hi fa joc lliure en tres espais: sala polivalent, sala taller i pati. Aprofitament de tres dels espais de la ludoteca per a fer joc lliure amb el grup d’iguals, amb un/a monitor/a per a cada espai.


JOC I ACTIVITATS DIRIGIDES

De 18 a 19 o 19:30h es realitzen tallers, jocs i d’altres activitats. Aquestes activitats responen als objectius que es planifiquen per a cada trimestre, de manera que varien segons el grup i el que es vol assolir.

Així doncs, amb un objectiu de crear un ambient lúdic hi hauria jocs al pati com el pica-paret, els jocs de més elaboració com Roomscapes o jocs de pistes. Amb objectius més enfocats al reciclatge i l’aprofitament de materials hi encabim els tallers de manualitats amb fang, construccions amb cartró, atrapa-somnis i mandales de llana, roses de goma eva, etcètera.

També és dins d’aquesta estona que es fan tallers específics per a cada època de l’any, com imants en forma de castanyes i carabasses per la Castanyada, ninots de neu i boles de porexpan per Nadal, disfresses per a la rua de Carnestoltes,etcètera.

A més, és en aquestes activitats en les quals es pot donar un caire més educatiu en base als valors que es creuen adequats per als infants i adolescents, com el respecte a la natura i als animals, a la resta de persones siguin de sexe, procedència, religió o edat diferent, i d’altres temàtiques que es considerin importants per a la vida educativa dels grups d’edat que hi ha a laludoteca.

En definitiva, fem un aprofitament dels recursos materials i espais de la ludoteca per a la realització d’activitats lúdiques i psicomotrius, d’educació ambiental, en perspectiva de gènere i de no-discriminació.


TREBALL DEL QUOTIDIÀ

L’estona d’acció directa amb infants ens permet treballar de manera transversal una sèrie d’hàbits saludables que reforcen la tasca educativa de l’escola i de l’àmbit familiar.


RELACIÓ AMB FAMÍLIES

Creem vincles positius amb les famílies tractant-les de forma diferenciada, atenent les necessitats i treballant conjuntament aspectes educatius dels seus fills i filles. A més, fem especial atenció a les situacions personals donant suport a les famílies i assessorant-les.

Mitjançant una relació sana de confiança i respecte, atenem mitjançant accions d’apropament, tant quotidianament en l’arribada i recollida dels infants, com amb accions puntuals. D’exemple en són les festivitats i d’altres activitats.


RELACIÓ AMB L’ENTORN

Som presents en el territori a través de col·laboracions amb altres entitats i comunicant les nostres actuacions. Formem part del teixit associatiu del districte en diferents nivells segons les activitats en qüestió. És per aquest motiu, que formem part de diferents comissions i projectes que van destinats a diferents públics exercint així de referents al barri com equipament públic infantil i juvenil.


ESPAIS DE PARTICIPACIÓ INFANTIL

Fomentar l’autonomia i la presa de decisions dels infants potenciant l’assemblea com a eina de debat i decisió.


ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE

Activitats a l’exterior ens permeten realitzar jocs grans on l’espai requereix ser més gran i diàfan.En la dinàmica tant de tardes com d’activitats en períodes no lectius, realitzem activitats a l’aire lliure, que tant poden tenir lloc dins la mateixa ludoteca com a fora. Considerem que per als infants tenir un espai on esbargir-se es molt important tenint en compte que vénen d’estar molta estona a l’escola asseguts i assegudes.


SERVEI DE LUDOTECA PER A ADOLESCENTS (12-16)

Els divendres són pels adolescents de la ludoteca. Se’ls proporciona un espai de trobada i gaudi on la figura de l’educador exerceix principalment de dinamitzador. La nostra funció és acompanyar-los   en   un   procés   d’empoderament   grupal   i   individual perquè prenguin consciència de la importància del voluntariat, el treball comunitari i l’associacionisme com a eina transformadora.


SERVEI D’ACOMPANYAMENT A L’ESTUDI

Tot i no ser una prioritat a la Ludoteca, s’ofereix un espai de temps per a realització de tasques escolars amb suport. Si bé no és un espai que amb els més petits trobem massa necessari, amb el grup de Grans si que hi té més cabuda. En qualsevol cas, l’equip de monitors acompanya als infants i ajuda en aquelles tasques que els infants necessiten.

En el cas del grup de joves no es porta a terme perquè normalment els divendres es prenen l’espai com a temps d’oci, tot i així, ja hem tingut algunes demandes d’habituar un espai dins el casal de barri per a fer-hi una aula d’estudi, per aquells nois i noies que tenen èpoques d’exàmens.


SERVEI DE PRÉSTEC DE JOGUINES I LLIBRES

El servei de préstec a la ludoteca és de llibres, pel·lícules i música. Se’ls ofereix aquest servei, tenint en compte que a la realitat socioeconòmica de moltes de les famílies hi ha escassetat de recursos per a poder disposar d’aquest material. Així doncs, amb un servei de préstec registrat es poden endur a casa llibres, música pel·lícules, i de tant en tant alguna joguina.


SERVEI DE JOCS I ACTIVITATS MULTIMÈDIA

Entenem que les noves tecnologies són avui en dia una eina educativa que va guanyant protagonisme. Afavorim l’accés a tecnologies que no disposen a les seves llars, fent-ne a l’equipament un ús responsable i prioritzant el joc cooperatiu i d’acord amb els objectius planificats. En definitiva, Vetllem per què els infants coneguin diferents plataformes de jocs i activitats multimèdia relacionades amb aparells tecnològics fora del seu abast econòmic  (ipads,ordinadors…)


SORTIDES

Les sortides es diferencien de les activitats a l’aire lliure i de les activitats conjuntes amb d’altres equipaments que ens obliguen a sortir del centre. Entenem les sortides com una eina per treballar aspectes culturals. Mínim una vegada al trimestre.


COLÒNIES

És l’ocasió immillorable i part fonamental per acabar de consolidar tot el que hem après al llarg del curs. Durant una setmana fora de Barcelona, en un entorn rural i sense famílies ni distraccions, treballem sobretot amb la convivència.


CASALS EN PERÍODES DE VACANCES ESCOLARS

Les tres primeres setmanes de juliol organitzem activitats diàries d’estiu on cada dia fem una activitat diferent de tota mena, fent incís als jocs d’aigua en medi aquàtics. També a les colònies de Setmana Santa i primera quinzena de setembre.


CESSIÓ D’ESPAIS

En horari de gestió interna de les educadores, els espais disponibles queden a la disposició d’altres equipaments i serveis que ho sol·licitin formalment.