GRUP

EDAT CAPACITAT

HORARI

Petites

De 4 a 7 anys 30 infants

Dilluns i Dimecres de 17h a 19:30h.

Grans De 8 a 11 anys 20 infants

Dimarts i Dijous de 17h a 19:30h.

Adolescents i Joves De 12 a 16 anys 30 nois i noies

Divendres de 17h a 20h.


La programació de la Ludoteca de la Verneda és trimestral. A partir les característiques teòriques dels infants segons l’edat i les característiques reals observades en els primers estadis del curs marquem uns objectius pedagògics específics per a cada grup d’edat.


La metodologia de treball. L’equip de manera conjunta i mitjançant les eines de registre diaris i setmanals (fitxes d’avaluació d’activitats, valoracions amb els infants…) valorem cada un dels objectius establerts, els seguim treballant i n’establim de nous.


Tipologia d’activitats a la programació trimestral:

Ativitats artístiques  Joc lliure Activitats esportives
 Tallers Dinàmiques de grup Jocs de cooperació
Assemblea Jocs de construcció Debats/xerrades
 Joc simbòlic Activitats a l’aire lliure Sortides culturals
Activitats tecnològiques Activitats familiars Acompanyament a l’estudi
Casals Colònies Activitats amb altres equipaments i serveis